Castellano Valencià

Òbriga el seu comerç a catarroja y descubra todas las ventajas que le puede ofrecer

Eixos comercials

L'oferta comercial de Catarroja ve aglutinada principipalment en diversos eixos comercials principals:

Consultar plànol: Font PAC Catarroja

  • Eix Avinguda Camí Reial/Ramón y Cajal, que és una via principal situada al centre de la població juntament amb edificis de serveis directes al ciutadà com són l'Ajuntament, la Biblioteca, Oficina de correus i la gran majoria d'entitats financeres. (2-3)
  • Eix Rambleta. És una via paral·lela a l'eix anterior .(1)
  • Zona Fumeral/ Filiberto Rodrigo, que uneix els dos eixos anteriors i vincula la zona nova de la població amb el seu centre de serveis. (4)
  • Encara que també apareixen alguns eixos secundaris al voltant i en les vies d'accés al Mercat *Municpal com a figura en el plànol.

Per a poder accedir amb més detall a les fitxes d'urbanisme comercial on figura l'oferta i informació de cada eix comercial es pot consultar l'estudi comercial PAC realitzat per a Catarroja: